What we do

ปัญหาเสียงดังเป็นเรื่องที่มักจะสร้างความรำคาญและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ หลายคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องเสียงมักมองข้ามสิทธิของตนเองไปและปลอบใจตนเองว่า “ใครๆก็ต้องเจอกันทั้งนั้น” ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว มลภาวะทางเสียงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังจากโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเสียงดังจากกระบวนการผลิต การทำงานของเครื่องจักร เสียงจากหน่วยงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้สำนักงาน เสียงก้องและเสียงสะท้อนในห้องประชุม เสียงดังจากกิจกรรมของบ้านที่อยู่ติดกัน เสียงจากรถยนต์หรือยานพาหนะต่างๆที่ผ่านเข้ามาในอาคารหรือที่พักอาศัย ล้วนเป็นปัญด้านเสียงดังรำคาญที่สามารถแก้ไขหรือลดระดับเสียงรบกวนลงได้ทั้งสิ้น เพราะหากเราไม่หาทางแก้ไข เสียงดังรบกวนที่เราได้ยินจะส่งผลต่อสุขภาพผู้รับเสียงได้หลายระดับ เริ่มตั้งแต่หงุดหงิดรำคาญ ทำให้ขาดสมาธิในการทำงาน นอนไม่หลับ ทำให้เกิดความเครียด จนไปถึงมีอาการสูญเสียการได้ยิน เป็นต้น

สำหรับประเทศไทยนั้นมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะด้านเสียง เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมมลพิษทางเสียง มิให้เกินกว่าระดับมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่นมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 70 dBA หรือในกรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่ 85 dBA ขึ้นไป นายจ้างจะต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การแก้ปัญหาเสียงดังที่ได้ผลและถูกวิธี มีมากกว่าแค่การบัง กั้น ปิดแนวทางผ่านของแหล่งกำเนิดเสียง โดย บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด รับติดตั้งฉนวนกันเสียงดัง ผนังกันเสียง รวมถึงมีบุคลากรที่พร้อมให้คำปรึกษาและเก็บข้อมูลหน้างาน เพื่อนำมาทำตัวแบบจำลองระดับเสียงก่อนและหลังการทำโครงการลดเสียง อันจะทำให้ลูกค้าเห็นภาพและมีข้อมูลในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาด้านเสียงลดปัญหาเสียงดัง ลดเสียงดังเครื่องจักร แก้เสียงดังเครื่องจักร ได้อย่างถูกต้อง สร้างความมั่นใจโดยไม่ต้องลองผิดลองถูกและสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์อีกต่อไป

หากการแก้ปัญหามลภาวะทางเสียงในโรงงานหรือหน่วยงานของท่านเป็นเรื่องยุ่งยาก เรายินดีให้คำปรึกษาและร่วมแก้ปัญหาด้านเสียงให้ท่านอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน พร้อมรายงานความคืบหน้า รูปแบบจำลองก่อนและหลังการปรับปรุง รวมไปถึงให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาพร้อมค่าใช้จ่ายในระดับต่างๆ เพื่อให้โครงการลดเสียงหรือโครงการอนุรักษ์การได้ยินของท่านบรรลุผลสำเร็จภายในข้อตกลงและค่าใช้จ่ายที่ได้ออกแบบไว้

“Designed for Comfort, Engineered for Control”