WHO WE ARE

เราคือทีมงานที่ให้บริการด้านวิศกรรมเฉพาะทาง เพื่อแก้ปัญหาด้านความร้อน มลภาวะด้านเสียงและฝุ่น ที่เกิดขึ้นในอาคารที่พักอาศัย อาคารสาธารณะ โรงงาน โรงไฟฟ้า เหมืองแร่ แท่นขุดเจาะน้ำมัน และอื่นๆ ทางเรามีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ พร้อมด้วยเครื่องมือเฉพาะด้านที่มีความทันสมัยและใช้งานได้จริง พร้อมด้วยความความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ตามงบประมาณที่มีและตรงตามเวลาที่กำหนด

กว่า 10 ปีที่เราให้บริการด้านวิศวกรรมและจำหน่ายสินค้ามีคุณภาพให้แก่ลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ Newtech Insulation เป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งงาน onshore และ offshore โดยเฉพาะงานฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้และงานแก้ปัญหาเสียงดังในโรงงาน ลดมลภาวะด้านเสียงให้กับผู้ใช้อาคารส่วนตัวและอาคารสาธารณะ รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาด้านเสียงให้กับโครงการก่อสร้างต่างๆ

เพราะเราเข้าใจเรื่องเสียง และให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหามลภาวะทางเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียง (noise sources) เป็นอันดับแรก แทนที่จะทำการบัง กั้น ปิด หรือกรุฉนวนที่ทางผ่านของเสียง (noise paths) ซึ่งเรามองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและให้ผลลัพธ์ด้อยกว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แต่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั้น จะต้องมีวิศวกรและผู้ชำนาญงานด้านเสียงโดยเฉพาะ รวมไปถึงเครื่องมือทั้ง hardware และ software ที่สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ปัญหาด้านเสียงให้กับลูกค้าได้จริง มีเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

“เรื่องเสียงเสี่ยงกันไม่ได้” เป็นคำปรารภจากลูกค้าที่เชื่อมั่นและเลือกใช้บริการจากทาง นิวเทค อินซูเลชั่น ในการแก้ปัญหาเสียงดังเกินมาตรฐานในโรงงาน และเราก็ไม่เคยทำให้ลูกค้าผิดหวัง

Newtech Insulation Co., Ltd.

เพราะเราให้บริการแก้ปัญหาเสียงดังแบบครบวงจร

 • สำรวจหน้างาน เพื่อค้นหาปัญหาและแหล่งกำเนิดเสียง
 • เก็บข้อมูลเสียงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • วิเคราะห์ข้อมูลเสียงเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา
 • ออกแบบและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาหรือลดระดับเสียงดัง
 • เลือกวัสดุและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับปัญหาเสียงที่เกิดขึ้น
 • นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาแบบต่างๆ พร้อมข้อดี ข้อเสียและงบประมาณ
 • ทำการก่อสร้าง ผลิต ติดตั้งวัสดุกันเสียง หรือปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลดเสียง
 • สรุปผลการแก้ปัญหาด้านเสียง ในรูปแบบการเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง
 • เสียงดังจากการผลิตขวดแก้ว

  กระบวนการผลิตขวดแก้วมีแหล่งกำเนิดเสียงจากทั้งระบบระบายอากาศ เช่น มอเตอร์ พัดลม ท่อไอเสีย และระบบลม (pneumatic)ที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการผลิต รวมกับเสียงขวดแก้วบนสายพานลำเลียงกระทบกันเอง ส่งผลให้ชุมชนด้านหลังโรงงานได้รับผลกระทบเรื่องเสียงดังรำคาญ ผู้ผลิตจึงได้ว่าจ้างให้ทาง NTi เข้าไปเก็บข้อมูลเพื่อออกแบบแนวทางการลดเสียงทั้งระบบให้กับพื้นที่ผลิตขวดแก้ว ทำให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้

  เสียงดังจากการผลิตยารักษาโรค

  โรงงานผลิตยารักษาโรคที่ล้อมรอบด้วยชุมชน ได้รับข้อร้องเรียนให้ทำการลดเสียงดังจาก blowers และ dust collectors ที่มีตำแหน่งอยู่ด้านข้างโรงงาน (ห่างจากบ้านที่ได้รับผลกระทบประมาณ 15 เมตร) NTi ได้เข้าไปทำการติดตั้งระบบผนังกันเสียงตลอดความยาวของแนวกำแพงโรงงาน ภายหลังการปรับปรุงทำให้ระดับเสียงฝั่งชุมชนลดลงและไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ ทำให้โรงงานผลิตยาสามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

  เสียงดังจากหม้อบดวัตถุดิบ

  โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ผงมีแหล่งกำเนิดเสียงจาก tube mill ในขณะทำการบดวัตถุดิบ ส่งผลให้ระดับเสียงเฉลี่ยในพื้นที่การบดวัตถุดิบอยู่ที่ 95-98 dBA ทางโรงงานมีแนวคิดที่จะใช้ sound jackets ของทาง NTi เพื่อลดเสียงที่ tube mill แต่จากการเก็บข้อมูลหน้างานและจัดทำ noise prediction พบว่าระดับเสียงภายหลังการติดตั้ง sound jackets ลดลงเพียง 4-5 dBA ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงได้เปลียนวิธีการแก้ปัญหาใหม่และช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก

  เสียงดังจากเครื่องย่อยพลาสติค

  เครื่องย่อยพลาสติค (plastic recycle machines) ในโรงงานผลิตสินค้าจากวัสดุพีวีซี มีระดับเสียงเฉลี่ย 95 dBA และมีระดับเสียงกระแทกสูงถึง 102 dBA ทำให้ส่งผลกระทบกับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ทำงานในบริเวณนั้น (แม้ว่าจะมีการใส่ earmuffs / earplugs แล้วก็ตาม) การปรับปรุงที่ทาง NTi เลือกใช้สำหรับปัญหานี้หลังจากเก็บข้อมูลเสียงมาวิเคราะห์ คือการทำกล่องครอบลดเสียง (partial enclosure) ให้กับเครื่องบด ช่วยให้ระดับเสียงลดลงไปประมาณ 7-9 dBA

  เสียงดังจากเครื่องกรองฝุ่น

  เครื่องกรองฝุ่นที่มีระบบทำความสะอาดถุงกรองฝุ่นด้วยลมกระแทก (pulse jet) มีระดับเสียงสูงถึง 94 dBA ทำให้ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านติดกับโรงงานเกิดความเดือดร้อนรำคาญ โรงงานจึงทำโครงการลดเสียงดังโดยใช้บริการออกแบบและแก้ไขจากทาง NTi ด้วยการทำห้องเก็บเสียงให้กับเครื่องกรองฝุ่น ภายหลังการปรับปรุงแล้วเสร็จพบว่าระดับเสียงกระแทกลดลงไปประมาณ 9.5 dBA ช่วยให้โรงงานสามารถใช้เครื่องกรองฝุ่นได้ตามปกติ

  เสียงดังจาก air compressors

  air compressors ขนาดใหญ่นอกจากจะมีระดับเสียงดังแล้ว ยังมีความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นด้วยในขณะที่เครื่องทำงาน ทำให้ปัญหาเสียงที่เกิดขึ้นมาจากคลื่นเสียงย่านความถี่ต่ำในช่วง 125-160 Hz ผู้ได้รับผลกระทบจึงขอให้ทางโรงงานทำการปรับปรุง การออกแบบและก่อสร้างผนังกันเสียง (noise barrier) โดยใช้ simulation software เข้ามาช่วยคำนวณและแสดงผลก่อน-หลังการปรับปรุง ทำให้ประหยัดงบประมาณในการดำเนินการ และลดเสียงฝั่งผู้ร้องเรียนลงได้ 4-5  dBA (เสียงรบกวนหายไป)

  เสียงดังจาก evaporative condensers

  evaporative condensers แม้จะมีระดับความดังเสียงไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นๆในโรงงาน แต่เสียงที่ออกมาจะเป็นเสียงโทนต่ำในลักษณะหึ่งๆน่ารำคาญ อีกทั้งเสียงประเภทนี้สามารถเดินทางได้ไกลและเลี้ยวเบนได้ดี ทำให้ผู้ประกอบการมีปัญหากับบ้านพักอาศัยที่อยู่รอบๆโรงงาน ภายหลังการทำ octave contour แล้วเสร็จ ทาง NTi จึงพบว่า ควรแก้ปัญหาด้วยการสร้างห้อง acoustic louvers เพราะช่วยให้ air flow มีอัตราลดลงไม่มาก แต่สามารถลด loudness ของแหล่งกำเนิดเสียงลงได้ จนเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย

  เสียงดังจากการปั๊มโลหะ

  กระบวนการปั๊มชิ้นงานทุกชนิดโดยเฉพาะวัสดุจำพวกโลหะ จัดอยู่ในกิจกรรมประเภทที่ทำให้เกิดเสียงกระแทก ยิ่งเป็นเครื่องปั๊มขนาดใหญ่ที่ตัวซับความสั่นสะเทือน (vibration isolator) หมดอายุหรือเสื่อมสภาพการใช้งานแล้ว จะก่อให้เกิดพลังงานเสียงที่เข้มข้นและเป็นอันตรายต่อผู้สัมผัสเสียงเป็นอย่างมาก ทางโรงงานได้ขอคำแนะนำจากทางฝ่ายวิศวกรรมงานเสียงของบริษัทฯ ให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำโครงการลดเสียง (noise-control feasible study) เพื่อลดเสียงลงให้อยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนด

OUR TEAM


MORE THAN 10 YEARS HANDS-ON EXPERIENCE!
SUPERVISOR
SUPERVISOR

“plan do check action are always crucial procession of successful works”

ENGINEER
ENGINEER

“engineering works can save you time and money”

TECHNICIAN
TECHNICIAN

“whenever wherever we can get this job done professionally”

 
Projects
 
Awards
 
Workers
 
Offices

Latest projects


 • Acoustic jackets
  Acoustic jackets
  Acoustic jackets
 • Acoustic barriers
  Acoustic barriers
  Acoustic barriers
 • Acoustic louvers
  Acoustic louvers
  Acoustic louvers