What we do


ปัญหาเสียงดังรบกวนหรือมลภาวะทางเสียง เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม การถูกรบกวนจากเสียงดังรำคาญในชีวิตประจำวัน เป็นปัญหาใกล้ตัวที่ทุกคนประสบพบเจอได้ทุกที่ ทั้งในโรงงาน สถานที่สาธารณะ รวมไปถึงอาคารและบ้านพักอาศัย ซึ่งปัญหานี้สามารถสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวผู้รับเสียงเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพของจิตใจ การแก้ปัญหาด้านเสียงเช่น การแก้เสียงดังเครื่องจักร ลดเสียงดังเครื่องจักร ลดปัญหาเสียงดังรบกวนต่างๆ หากมีข้อมูลเสียงและมีการวิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขได้ถูกวิธี ก็จะทำให้การแก้ปัญหาด้านเสียงได้ผลจริง โดยใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

• Site Survey

บริการสำรวจปัญหาด้านเสียงที่หน่วยงานลูกค้า เพื่อประเมินแนวทางการแก้ปัญหาเสียงดัง ตามงบประมาณของลูกค้า

• Simulation & Prediction

บริการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเสียง เพื่อนำมาทำตัวแบบจำลองก่อนและหลังการปรับปรุง ช่วยในการตัดสินใจให้กับฝ่ายบริหาร

• Noise Inspector

ค้นหาแหล่งกำเนิดเสียงหลัก เสียงสะท้อน เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาด้านเสียงที่แท้จริง ก่อนวิเคราะห์หาแนวทางการควบคุมเสียง

• Hearing Conservation Program

บริการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนิน “โครงการอนุรักษ์การได้ยิน” หรือ HCP (Hearing Conservation Program)

• Noise & Octave Contour

บริการวัดเสียงและแยกความถี่เสียง เพื่อจัดทำแผนที่เสียงให้เห็นภาพรวมของปัญหา สำหรับนำมาวางแผนและจัดทำโครงการลดเสียง

• Solutions & Warranty

บริการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา ดำเนินการผลิตติดตั้งวัสดุกันเสียงด้วยวิธีการด้านวิศวกรรม พร้อมการรับประกันระดับเสียงที่จะลดลง

Products


See our products!
 • Acoustic jackets
  Acoustic jackets
  Acoustic jackets
 • Acoustic barriers
  Acoustic barriers
  Acoustic barriers
 • Acoustic louvers
  Acoustic louvers
  Acoustic louvers
 • Acoustic curtains
  Acoustic curtains
  Acoustic curtains
 • Acoustic mufflers
  Acoustic mufflers
  Acoustic mufflers
 • Acoustic enclosures
  Acoustic enclosures
  Acoustic enclosures

Meet our team


More than 10 years hands-on experience!
Supervisor
Supervisor

“plan do check action are always crucial procession of successful works”

Engineer
Engineer

“engineering works can save you time and money”

Technician
Technician

“whenever wherever we can get this job done professionally”

View Us in Action

Don’t be a victim!
We can protect you from hearing loss and law enforcement.

Review!


Because you are important
 • “ห้องอยู่ใกล้ลิฟท์ นอนหลับยากมากครับ แต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับ”

  คอนโดขนาด 48 ตร.ม.
  <
 • “ตอนแรกคิดว่าราคาสูง แต่พอได้ซื้อมาลองติดตั้งเองถึงได้เข้าใจว่าฉนวนกันเสียงที่แนะนำ ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกจนรู้สึกได้เลย ที่ชอบเป็นพิเศษคือมีฉนวนกันเสียงรุ่นที่กันไฟให้เลือกด้วย”

  บ้านเดี่ยวสมุทรปราการ
  <
 • “ดีครับ แก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนและให้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้าน ที่สำคัญคือพูดแล้วทำได้ตามที่พูด ขอบคุณอีกครั้งที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเสียงในโรงงานเราครับ”

  โรงงานผลิตเม็ดพลาสติค
  <
 • “สมกับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงค่ะ อธิบายรายละเอียดทางเทคนิคยากๆได้เห็นภาพและเข้าใจง่าย หลังการปรับปรุงเรื่องเสียงในที่ทำงาน ก็ได้ความรู้เรื่องเสียงขี้นอีกเยอะเลยค่ะ”

  โรงงานแปรรูปเมล็ดข้าวโพด
  <
 • “ทำงานด้วยจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและส่งมอบงานได้ตามเวลาที่วางแผนไว้”

  โรงงานผลิตก๊าซไนโตรเจน
  <
 • “ประทับใจค่ะ ตอนแรกนึกว่าเหมือนช่างรับเหมาก่อสร้างทั่วไป แต่พอมาทำงานจริงเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมมาก แนะนำข้อกฎหมายเกี่ยวกับเสียงรบกวนได้เข้าใจดี หมดปัญหาเสียงรบกวนเพื่อนบ้านแล้วค่ะ”

  ภัตตาคารอาหารไทย
  <
 • “แนะนำเลยครับ ทีมงานได้เข้ามาช่วยทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ จนกระทั่งเสียงในพื้นที่การผลิตไม่เกิน 85 dBA แล้ว มีรายงานสรุปก่อน-หลังการปรับปรุงให้ด้วย เยี่ยมมากครับ”

  โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์
  <

Our Clients!